Medyczne czynności ratunkowe

 

 

1.Instytucja realizująca projekt

 Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous sp. j.

2.Tytuł projektu

  Medyczne czynności ratunkowe

3.Okres realizacji projektu

 01.02 - 30.11.2012

4.Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 50+ pracujących jako pielęgniarki/pielęgniarze i położne  zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego z 4 powiatów (białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego oraz bielskiego) z których 50% osób zamieszkałych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

- Kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Dodatkowe wymagania
- Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz położnej,
- szczepienie p/WZW

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
I edycja (Białystok) – 13.02-24.02.2012
II edycja(Hajnówka) - 01.03-23.03.2012
III edycja(Sokółka) – 02.04-26.04.2012
IV edycja(Bielsk Podlaski)-07.05-30.05.2012

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Białystok – 01.06-21.06. 2012

7.Dane Biura ProjektuPodlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous sp. j.
Ul. Skłodowskiej 3 lok.66,67
Tel. 85 83 11 336
e-mail: pomrwn@gmail.com
strona www: www.pomr.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych