KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

4progress Maciej Kusiński - doradztwo i szkolenia

2.    Tytuł projektu

KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP

3.    Okres realizacji projektu

01.10.2011r. – 31.10.2012r.

4.    Grupa docelowa

100 osób pracujących 50+ (80K, 20M), zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, w tym 50 (40K, 10M) na obszarze gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich, zatrudnionych w podlaskich MŚP w działach księgowych i kadrowych.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

Zaplanowane instrumenty wsparcia składają się na kompleksową usługę prowadzącą klienta do podniesienia kluczowych kompetencji i aktywności zawodowej poprzez połączony ze sobą schemat usług doradczych oraz szkoleniowych.       

  • BILANS KOMPETENCJI ZAWODOWYCH jako działanie uzupełniające do zaplanowanych szkoleń, realizowany w formie 12 godz. grupowych warsztatów poradnictwa zawodowego w trybie weekendowym, w trakcie których Beneficjenci w ramach wykonywanych ćwiczeń odniosą wyraźne korzyści w zakresie wzrostu: kompetencji zawodowych, świadomości tożsamości zawodowej,  motywacji, poprawy relacji z otoczeniem, pewności siebie, umiejętności analizy sytuacji,  samooceny. Na podstawie BKZ poszczególnych BO opracowane zostaną szczegółowe moduły szkoleń zawodowych dopasowane do ich potrzeb.

W trakcie warsztatów uczestnicy robiąc bilans swoich kompetencji, sprecyzują zmiany jakich chcą dokonać oraz opracują własną ścieżkę dalszej kariery zawodowej, uwzględniającą potrzeby szkoleniowe.

Praktyka wykonywania BKZ opiera się na założeniu, że przy odpowiednim wsparciu ze strony doradcy, dana osoba sama jest w stanie uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, co pozwala, w dalszej perspektywie zwiększyć kompetencje zawodowe w ramach aktualnie wykonywanej pracy, ale także daje możliwość przekwalifikowania się, zmiany stanowiska, a nawet zmiany miejsca wykonywanej dotychczas pracy. Bilans kompetencji jest zorientowany na konkretne, posiadane przez daną jednostkę zasoby. Jego wykonywanie nie ogranicza się wyłącznie do analizy doświadczenia zawodowego, ale bierze się także pod uwagę inne sfery życia, jak choćby doświadczenia szkolne czy interakcje społeczne. Dopiero tak szeroka i rozbudowana analiza daje podstawę do zdiagnozowania aktualnej sytuacji osoby badanej i jej kompetencji. Udowodniono już, iż bilans kompetencji oddziaływuje pozytywnie na rozwój osobisty człowieka i pomaga podjąć decyzje na temat własnej kariery. Rezultaty przeprowadzonego bilansu mają długotrwałe konsekwencje dla samooceny i pewności siebie, ale przede wszystkim wpływają na wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  • WSPARCIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, realizowane w formie szkoleń zawodowych:

KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA W PRAKTYCE (50 os. 64 h/os. kod zawodu – 431101, 241103)Zaplanowane szkolenie ma na celu podniesienie i aktualizację wiedzy pracowników działów finansowo-księgowych z następujących tematów: podatek od towarów i usług; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; rachunkowość; wybrane elementy finansów; ubezpieczenia - składki, płatnik; ubezpieczenia - zasiłki, kapitał początkowy; e-rozliczenia z ZUS i US – podpis elektroniczny. Wszystkie zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo – księgowych pozwalających na usprawnienie rozliczeń. Dzięki modułowi e-rozliczenia uczestnicy szkolenia poznają praktyczne możliwości wykorzystania certyfikatu kwalifikowanego do wysyłania dokumentów do ZUS (e ZUS) i Urzędu Skarbowego (e-podatki).

KADRY I PŁACE Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (50 os. 64 h/os. kod zawodu – 242307, 242310)

Szkolenie ma na celu naukę obsługi programów kadrowo - płacowych w zakresie m.in.: ewidencji danych kadrowych, list pracowników, list płac, deklaracji ZUS i PIT, obsługi programu Płatnik, homebankingu, współpracy z programem księgowym. Program szkolenia będzie obejmował takie zagadnienia jak: ewidencja podstawowych danych kadrowych, zatrudnienie pracownika etatowego, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, zatrudnianie pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej, organizacja, generowanie i wydruki list płac, deklaracje ubezpieczeniowe i współpraca z programem Płatnik, deklaracje podatkowe, współpraca z programami homebankingowymi – obsługa kasa/bank, współpraca z programem księgowym, e-rozliczenia z ZUS.

Wszystkie szkolenia będą prowadzone stacjonarnie na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu po godz. pracy w systemie 2 x w tyg. po 4h lekcyjne.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

01.11.2011r. -  31.07.2012 r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

4progress – doradztwo i szkolenia

ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A, 15 – 872 Białystok

tel./fax 85 66 44 520, 502 514 119

e-mail: 4progress@poczta.pl

www.4progress.com.pl; www.4progress.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniowa - Pobierz 

Regulamin rekrutacji - Pobierz

 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych