Podniesienie kwalifikacji szansą na rozwój firm Podlasia

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.

2. Tytuł projektu

Podniesienie kwalifikacji szansą na rozwój firm Podlasia

3. Okres realizacji projektu

Od 01.01.2013 do 31.05.2013

4. Grupa docelowa

W projekcie może wziąć udział pracownik (Beneficjent Ostateczny - BO) oddelegowany przez pracodawcę (Beneficjenta pomocy) na szkolenie, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1)      jest pracownikiem mikro bądź małego przedsiębiorstwa/jest mikro bądź małym przedsiębiorcą;

2)      jest pracownikiem firmy z branży budowlanej;

3)      jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie województwa podlaskiego.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 W ramach projektu BO weźmie udział w zależności od wybranego bloku szkoleniowego odpowiednio:


a) 
warsztaty bramy – 24 godziny, w tym:

 

- jeden dwudniowy warsztat wyjazdowy (2 * 8 godzin)

- jeden jednodniowy warsztat wyjazdowy (8 godzin)

oraz jeden dzień szkolenia z zakresu prawnej obsługi reklamacji – 8 godzin

Ogółem – 32 godziny szkolenia

b)  warsztaty okna – 48 godzin, w tym:

 

- 6 dni szkolenia w trybie weekendowym (3 * 2 dni szkolenia * 8 godzin szkolenia/dzień)

oraz jeden dzień szkolenia z zakresu prawnej obsługi reklamacji – 8 godzin

Ogółem – 56 godzin szkolenia

 

c)    warsztaty energooszczędny dom – 8 godzin, w tym:

- 1 dzień szkolenia – 8 godzin

oraz jeden dzień szkolenia z zakresu prawnej obsługi reklamacji – 8 godzin

Ogółem – 16 godzin szkolenia

W ramach szkolenia uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, posiłki, przerwy kawowe oraz zakwaterowanie w przypadku warsztatu bramy – dwudniowego, wyjazdowego. 


7. Dane biura projektu

Centrum Doradztwa Personalnego sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 2/2A, budynek C, lok. 107,

15-245 Białystok 

Tel. 511 173 794

biuro@innowacyjnepodlasie.pl

www.innowacyjnepodlasie.pl 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych